0982 290 613

Language

development history

 Công ty Thanh Hà ứng dụng công nghệ hữu cơ sinh học, kết hợp công nghệ cao ( Enzym, Nano, Đất hiếm, v.vvvv) Sản xuất các chế phẩm sinh học công nghệ cao làm phân bón có ưu thế thị trường về khả năng giữ nước, tạo carbon, cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng, cải tạo đất góp phần tạo đột phá mới cho sản xuất nông nghiệp.  Công ty Thanh Hà luôn đầu tư nhiều cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, cùng với “ Viện nghiên cứu sản phẩm Sinh Học Nông nghiệp Công nghệ cao”, hợp tác với các giáo sư, các nhà khoa học trong và ngoài nước, với sự giúp đỡ đặc biệt của chính phủ thông qua các Bộ Nông Nghiệp & Phát triên Nông thôn, Bộ Khoa học & Công nghệ, các Sở Khoa học & Công nghệ, Viện Hàn...

more

14
agent north
14
central agent
23
South agent
1

News

Bio-organic fertilizer KH "security context" of farmers

Our country is a country emerged from an agricultural country. Features climate on land is complicated so great influence to animals an

Tan Trao banyan trees green again the National day

Lush banyan tree back history. Thanks to especially probiotics, Tan Trao banyan historical monuments located in Tan Trao Revolution (So

Coconut plantation achieve high productivity increases.

In recent years, prices continued to increase due to coconut fruit and not enough demand. Currently, each coconut tree is during the fr

Bio-organic composition KH rot save in Cymbidium

These days, the orchid garden owners in the city of Da Lat (Lam Dong) facing mushy roots rot white orchid losing hundreds of millions of similar...

Giving probiotics for the local people Spratlys

With enthusiasm towards the easternmost land of the district Quốc- Spratly group, dated 05/17/2012 Thanh Ha Joint Stock Company through

Tan Trao banyan tree and hope

Tree "Ms Banyan" in eruption probiotics 4th 6.20.08. Tan Trao banyan tree image already awfully dear to every Vietnamese peop

THANH HA JOINT STOCK COMPANY

Address: A507, Thang Long Number One, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi

Phone: 02462 620 943- Fax: (043) 7568259 - Hotline: 0982 290 613

Email: Thanhha_jsc@thanhhagroup.com/ thanhhagroup2016@gmail.com.